Produkter innen områdesikring og beskyttelse/sikkerhet. 

- Levert av Stige Senteret

VeniGuard leverer produkter innen områdesikring og beskyttelse/sikkerhet.

Dette innbefatter bl.a. det meste innen byggegjerder og anleggssikring, sperre- og sikkerhetsgjerder, beskyttelse, arbeidstelt (håndverkstelt), sikkerhetsprodukter, signal og sikring, merking (bannere, varselskilt, skilt osv).

VeniGuard produserer også produkter med kundelogo o.l. Typiske produkter for dette kan være standard bannere, bannere til byggegjerder, varselmerking, skilt, fareskilt osv. Ønskes det firmalogo og/eller egne tekster så gjør en henvendelse til oss.

Veniguard leveres av Stige Senteret.

Mer om VeniGuard og Stige Senteret kan du finne på

www.stigesenteret.no


 Kontakt informasjon:

Stige Senteret AS

Tomteveien 53, 1618 Fredrikstad

69 33 95 00

 

post@stigesenteret.no 

www.stigesenteret.no